Борислав Сарафов е новият директор на следствието. Подкрепиха го всички членове на прокурорската колегия на ВСС, след повече от два часа дискусия.

 

Следствието било постигнало много досега, но трябвало да има доразвиване, каза Сарафов по време на изслушването му. А обществото очаквало повече, както и самите следователи, които били с нагласата за по-голяма натовареност. Сарафов допълни, че капацитетът на следствието не се използвал напълно. Затова и трябвало да се възлагат повече дела на националното следствие - за данъчни и киберпрестъпления, например. С довод, че ще оптимизира работата на следствието, Сарафов допусна възможността за вътрешна реорганизация по отдели. Това обаче щяло да стане след общо събрание на следователите. Конфликт няма, но всеки трябва да си върши работата. И ако това не се случва, то трябва да му бива напомняно. Нещата трябва да бъдат казвани каквито са, посочи Сарафов и се обяви за открит човек.