Държавите от ЕС, с изключение на Дания, Ирландия и Великобритания, приеха решение за обособяване на европейската отбрана на основата на т. нар. структурирано сътрудничество, съобщи Съветът на ЕС.

 

Очаква се в началото на следващата година да бъде одобрен списък с проекти в областта на отбраната, по които участващите 25 държави ще обединят сили. Засега са изготвени 17 проекта за сътрудничество. Догодина ще бъдат определени правилата за обща работа и ще бъде очертана възможността за сътрудничество с държави извън ЕС. Съветът на ЕС приема, че държавите, присъединили се към проекта, ще увеличават постоянно разходите си за отбрана до достигане на поставените цели.